BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV THAM KHẢO

1.  Mẫu xác nhận vay vốn. Cam kết trả nợ vay (Xem chi tiết và download)

2. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập (Xem chi tiết và download)

3. Mẫu đơn xin thôi học (Xem chi tiết và download)

4. Mẫu Biên bản sinh hoạt lớp (Xem chi tiết và download)

5. Mẫu Báo cáo tháng và đề nghị xóa tên hệ Đại học  (Xem chi tiết và download)

6. Mẫu Báo cáo tháng và đề nghị xóa tên hệ Cao đẳng (Xem chi tiết và download)

7. Mẫu Phiếu đánh giá và biên bản điểm rèn luyện dành cho hệ Đại học (M1) (Xem chi tiết và download)

8. Phiếu đánh giá và biên bản điểm rèn luyện dành cho hệ Cao đẳng (M2) (Xem chi tiết và download)

9. Tổng hợp điểm rèn luyện (Xem chi tiết và download)

10. Trích ngang ngoại trú (Xem chi tiết và download)

11. Tổng hợp rèn luyện cả năm toàn khóa (Xem chi tiết và dowload)

12. Phiếu xác nhận hoàn thành công việc (Xem chi tiết và download) 

13. Mẫu đơn xin trở lại tiếp tục theo học (Xem chi tiết và download) 

14. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường (Xem chi tiết và download)

15. Đơn xin được xét công nhận tốt nghiệp (Xem chi tiết và download)

16. Giấy xác nhận (Xem chi tiết và download)

 

 

Ghi chú: 

 Một số các mẫu khác SV tham khảo trong mục Quy chế quy định\Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 295
Hôm nay: 10139
Hôm qua: 25337
Tổng cộng: 54758055